Kooperatiflerin Dış Denetimi Eğitimi
Genel Bilgilendirme
Kapsam

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik; 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşlarında yapılacak denetimler ile 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşlarında yapılacak dış denetimi ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarından bağımsız denetime tabi olmayanların dış denetimini kapsar.

Dış Denetime Tabi Kooperatifler ve Dış Denetim Yapabilecekler

Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatifler dış denetime tabidir:

 • Tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri
 • Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler
 • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler
 • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler

Aşağıdaki şartları sağlayanlar dış denetim yapabilir:

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler
 • 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları
 • İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen, bağlı olunan merkez birlikleri veya merkez birliği kurulamamışsa bağlı olunan birlikler
Dış Denetçi Eğitimi ve Başvuruları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında dış denetim yapacak dış denetçilere, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya üniversitelerce eğitim verilir.

Eğitim alması gereken kişiler, istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte Dış Denetçi Eğitimi Sağlayıcısına başvuruda bulunur.

Dış Denetçi Eğitiminin Süresi ve Devam Zorunluluğu
 • Dış denetçi eğitiminin süresi, seksen ders saatinden az olmamak üzere, yenileme eğitimi ise yirmi ders saatinden az olmamak üzere Dış Denetçi Eğitimi Sağlayıcısı tarafından belirlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
 • Dış denetçi eğitimi ve yenileme eğitiminde katılım belgesi alabilmek için her bir ders konusunun en az yüzde yetmiş beşine katılım zorunludur.
Katılım Belgesi

Dış Denetçi Eğitimi Sağlayıcısı tarafından eğitimi tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Katılım belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu süre dolmadan dış denetçilerin yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Katılım belgesine sahip olmayanlar ve belgelerini yenilemeyenler dış denetim yapamazlar.

Muafiyet
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler eğitimden muaftır.
 • 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentlerinde sayılan ders konularından muaftır.
Eğitimlerin Başlangıç Tarihi
Program ve Başvuru

Yönetmelik gereği bazı eğitim konularından muaf tutulan meslek mensupları için hazırlanan 44 saatlik ve tüm eğitim konularını içeren 80 saatlik eğitim programıları mevcuttur. Ayrıntılı program başvuru sayfasında yer almaktadır. Başvurular http://koop.surgem.org.tr/ adresinden şahsen başvurularak yapılacaktır.

 • EĞİTİM SÜRESİ: Her bir ders saati 50 dakikadır.
 • EĞİTİM ŞEKLİ: Eğitimler Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Zoom Platformu üzerinden yapılacaktır.
 • EĞİTİM ÜCRETİ: Meslek mensuplarının alması gereken 44 saatlik eğitim programının ücreti 4.400 TL + KDV’dir.
  Diğer katılımcıların alması gereken 80 saatlik eğitim programının ücreti 8.000 TL + KDV’dir
 • SERTİFİKA VE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Dış denetçi eğitimi ve yenileme eğitiminde katılım belgesi alabilmek için her bir ders konusunun en az yüzde yetmiş beşine katılım zorunludur. Belge 5 yıl geçerlidir.
Make your courses standout
Why choose us.

Doner t-bone meatball buffalo bresaola, cow kielbasa short ribs beef andouille ground round cupim prosciutto swine.

Leberkas drumstick venison kielbasa, shoulder salami picanha frankfurter cupim andouille tenderloin kevin jowl meatloaf. Shoulder landjaeger beef chicken ball tip andouille, cow hamburger bresaola swine pork belly chuck short ribs.

 • Reliable and Secure Platform
 • Everything is perfectly orgainized for future
 • Attach large file easily
 • Tons of courses and easy to use and customize
 • Reliable and easy setup
Ücretlendirme
4400 + KDV
Meslek Mensubu
 • Online Senkron
 • Toplam 44 Saat
8000 + KDV
Bireysel Başvuru
 • Online Senkron
 • Toplam 80 Saat
Yakında başlayacak
Eğitimler

Bilgi

Şuanda başvurulabilir eğitim bulunmamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyin